Introduktion til Fagligt katalog

 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) tog i 2009 initiativ til at udarbejde faglige kataloger over, hvilken videnskabelig viden, der er tilgængelig fra publiceret litteratur om forebyggelse, behandling og diagnostik indenfor de hyppigste idrætsskader.

Formålet med det faglige katalog er at fremme evidensbaseret praksis blandt idrætsfysioterapeuter i deres daglige virke. Idrætsfysioterapeuter kan på baggrund af det faglige katalog få et overblik over den videnskabelige evidens vedrørende forebyggelse, diagnosticering, behandling og genoptræning, samt brug af målemetoder.

Der udarbejdes et fagligt katalog for de af kroppens regioner, som der undervises i på Del A kurserne (albue/ hånd, skulder, ryg, hofte, knæ, fod). Det faglige katalog bliver internetbaseret og skal erstatte undervisningsmaterialet, så et mere dynamisk og løbende opdateret materiale tager form.

Det faglige katalog baseres på idræts- og -fysioterapirelevant litteratur, der identificeres gennem en systematisk litteratursøgning. Derefter foretages en kritisk gennemgang af litteraturen og sammenfatning af den samlede evidens. Det faglige katalog indeholder således en vurdering af evidensniveauet for idrætsfysioterapeutiske interventioner indenfor udvalgte diagnoser i  kroppens forskellige regioner.

Evidensbaseret(1) idrætsfysioterapeutisk praksis er en integration af den bedst tilgængelige videnskabelige evidens med idrætsfysioterapeuternes faglige praksis og patienternes præferencer. Det kræver således at idrætsfysioterapeuterne har kendskab til hvilken evidens der er for forskellige idrætsfysioterapeutiske interventioner.

(1) Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.

Redigeret af : Simon Hagbarth, 18.01.2015

Til top