Foreningen

 
STOR_bestyrelsen_470 Bestyrelsen anno 2016

Her finder du postadresse, e-mail og tlf. nr. på alle 7 medlemmer af bestyrelsen. Samt de 2 suppleanter.

STOR_DSSF_470 Overblik over forenings aktiviteter

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, i daglig tale DSSF, er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Den daglige styring forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

STOR_SportsCongress_470 Årskongresser DSSF og DIMS

Her under kan du læse om kommende Årskongresser og de tidligere afholdte.

 
Bestyrelsens Årsberetning

Læs Årsberetninger fra 2002 indtil nu. Denne bliver fremlagt ved hvert års generalforsamling.

Vedtægter

VEDTÆGTER for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) februar 2014

Speciale i Idrætsfysioterapi

Det teoretiske uddannelsesniveau for specialisten i Idrætsfysioterapi vil være på master- eller kandidatniveau. Specialistens kompetence er ressourcer og handleevner, der udfoldes i konkrete situationer. Kompetencerne er derfor ikke noget statisk, men altid under forandring.

 
Overblik over Spa projektet

Sports Fysioterapi for Alle projektet havde bla til formål at fremme og styrke mobilitet og anerkendelse af sportsfysioterapeuter i og uden for Europa og udvikle europæiske kompetencer og standarder for sports fysioterapeuter.

STOR_forskning_470 Ansøgning til Forskningsfond

Ansøgning til DSSF's Forskningspulje Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har etablerer en forskningspulje, hvorfra der maksimalt kan udbetales 25.000 kr. pr. år, som fordeles mellem ansøgerne. Medlemmer af DSSF kan søge puljen om støtte til idrætsfysioterapeutisk relevant forskning. Indkomne ansøgninger behandles 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilbagemelding til ansøgerne er senest 1. november. Ansøgningen kan indsendes hele året igennem.

Yderligere dokumentation osv. kan du sende til Lisbeth Lund Pedersen
E-mail: llp@idraetsfysioterapi.dk

STOR_IFSPT_470 The International Federation of Sports Physical Therapy

Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan.

 
DSSFs høringssvar

DSSF modtager jævnligt høringer fra Center for Nationale Kliniske Retningslinjer, Universiteter, Danske Fysioterapeuter og lignende institutioner.
Proceduren er, formanden modtager henvendelsen og herfra går henvendelsen til bestyrelsen, UKU og Styregruppen for Fagligt katalog, for at pege på den eller de fagperson(er), der bliver bedt om at afgive høringssvar på vegne af DSSF. Den udpegede fagperson er ikke nødvendigvis medlem af DSSF, men vurderes til at kunne repræsentere DSSF og levere et højt niveau af faglig viden og indsigt på området.