Overblik over forenings aktiviteter

21.12.2015, af Karen Kotila

 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, i daglig tale DSSF, er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. Den daglige styring forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

STOR_DSSF_470

 Dansk Selskab for Sportsfysioterapi optager kun fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende som medlemmer.

Formål

At skabe kontakt mellem fysioterapeuter, der arbejder med idræt og fysisk aktivitet, afholde kurser, formidle viden og skabe samarbejdsrelationer til andre faggrupper med samme interesse.

Værdigrundlag

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi er en ambitiøs organisation, der engagerer sig i samfundsdebatten indenfor sundhed og idræt og udviser ansvarlighed, i henhold til foreningens fokusområder: uddannelse , medlemsvilkår, synlighed og økonomi.
Dansk Selskab for Sportsfysioterapi varetager udvikling af medlemmernes kompetencer.
Dansk Selskab for Sportsfysioterapi formidler viden indenfor sportsfysioterapi.

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi engagerer sig med relevante samarbejdspartnere. 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skaber synlighed af sportsfysioterapi i samfundet.

Fakta

DSSF, daværende Fagforum for Idrætsfysioterapi holdt stiftende generalforsamling 8. februar 1986. I januar 2016 er medlemstallet på ca. 1800. Selskabet er et specialebærende selskab med mulighed for at erhverve sig en specialistgrad i idrætsfysioterapi. DSSFs uddannelse og curriculum er internationalt anerkendt af The International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) under WCPT.

http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf

De Idrætsfysioterapeutiske kompetencer, som erhverves gennem uddannelse i DSSF regi er beskrevetog anerkendt internationalt og kan læses her:

https://spatestifspt.wordpress.com/what-it-a-sports-physical-therapist/

Arbejdsområde

DSSFs medlemmer beskæftiger sig med skadeforebyggelse, træningsvejledning og skadebehandling for idrætsudøvere på alle niveauer i direkte relation med udøvere, som undervisere eller forskere.

Arbejdet kan foregå på klinikker for fysioterapi, på sygehuse og hospitaler, på idrætsklinikker, i idrætsforeninger og -forbund, på Team Danmark centre etc. Der er samarbejde med andre i sundhedssektoren (hospitalslæger, praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, bandagister, massører m.fl.), trænere og ledere i idrætsklubber og -forbund samt ikke mindst idrætsudøveren selv.

Idrætsfysioterapeuten kan - ud fra en analyse af idrætsgrenens særlige krav, den enkelte udøvers tilstand og vurdering af skaderisiko - bl.a. undervise og vejlede om træningstilrettelæggelse og træningsudstyr. Idrætsfysioterapeuten kan desuden hjælpe med praktisk grund- og specialtræning samt planlægning i forbindelse med konkurrencer og træningslejre. Skulle skaden ske, har idrætsfysioterapeuten speciel indsigt i undersøgelse, behandling og genoptræning af skaden.

En del af selskabets medlemmer underviser idrætsudøvere, -ledere og -trænere i forebyggelse og behandling af idrætsskader og beslægtede områder som anatomi, fysiologi og biomekanik. En del arbejder også med udvikling og forskning inden for de idrætsfysioterapeutiske og -medicinske områder.

Redigeret af : Simon Hagbarth, 12.03.2016

Til top