SDU Modul på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Undersøgelse og rehabilitering af sene-skader – i relation til idræt Undervisning foregår på Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Fra d. 5. september til d. 24. oktober 2017 Aflevering af eksamensopgave onsdag d. 1. november 2017 kl. 12.00

Målgruppe: Fysioterapeuter med Bachelor niveau. Fysioterapeuter uddannet før 2001 skal have supplering på 15 ECTS I denne beregning tæller ECTS fra FFI´s eksamen del A og B.

Målsætning og indhold: At give de studerende forudsætninger for at kunne forståelse og opøve færdigheder i undersøgelse og rehabilitering af muskel-seneskader og deres rehabilitering i relation til idrætsskader i både over- og underekstremiteter. Se yderligere på

http://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Fysioterapi/Uddannelsens_opbygning/

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Kandidat/Fysioterapi/2,-d-,+studie%c3%a5r/Valgfrie+moduler+-+interne 

Kursusform: Dag kursus efter fastlagt skema for undervisning. Der arbejdes med en kombination af forelæsninger og gruppearbejde. Der skal udarbejdes en individuel prøve som afslutning på modulet.

Vigtigt - Arbejdsbelastning - du skal vide:

Du skal både kunne søge videnskabelig litteratur i relevante databaser, læse og vurdere videnskabelig litteratur og anvende et konsistent og korrekt referencesystem.

Kurset giver 5 ECTS point. Kurset løber over 4 uger, hvor konfrontationstimerne ligger i uge 1 og 5. I uge 2-4 skal de studerende indhente relevant litteratur og forberede case-oplæg og endelig synopsis.

 Konfrontationstimer (KT)  36,0 timer
 Cases, oplæg undervejs  6,0 timer
 Litteratur  110,0 timer
 Prøve  60,0 timer
 I alt  212,0 timer

 

 

 

 

Dette kursus er et valgfrit modul på en kandidatuddannelse, og kurset indebærer forberedelse imellem kursusforløbene og en eksamen. Du kan se den påregnede arbejdsbelastning ovenfor.

Tid og sted: Se kursuskalenderen   Kursus løber over 5 uger på Syddansk Universitet, Odense. Undervisningen foregår på SDU. Eksamensopgaven skal afleveres umiddelbart efter.

Undervisere: Ressourcepersoner indenfor området

Pris: 3375 kr.  

Tilmeldings- og betalingsfrist: Se kursuskalenderen  

For yderligere information kan Studiesekretær Inge Poetzsch, 65 50 27 38, ipoetzsch@health.sdu.dk eller Eva Jespersen, ejespersen@health.sdu.dk fra DSSF´s uddannelsesudvalg