Temadag om “Optimal loading: What is it and can we define it?” I relation til Elitesport

Dansk Selskab for Sports Fysioterapi (DSSF) og Team Danmark inviterer til temadag den 28. november 2017 i København. Temadagen er for fysioterapeuter og læger tilknyttet Elitekommunerne, Specialforbundene, Team Danmark og DSSF medlemmer med del A eller praktisk/klinisk eksamen. Ved ledige pladser 1 måned før afholdelse kan andre DSSF medlemmer også deltage efter ”først til mølle princippet”.

Optimal loading af rask og skadet væv er essentielt for at kunne forebygge, genoptræne og behandle skader og re-skader. Temadagen vil byde på nyeste viden inden for optimal loading og return to sport inden for elitesport. Underviserne vil give deres bud på forebyggelse, genoptræning og præstationsfremmende tiltag i forhold til den skadede atlet.

Temadagen vil være en vekslen mellem teori og praktiske demonstrationer. Temadagen foregår på engelsk.

Tid og sted: Tirsdag den 28. november 2017 Kl. 9.00- 16.30 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Der vil være fortæring i løbet af dagen i form af kaffe/te og frokost.

Kursuspris: kr. 1200,- kr. for fysioterapeuter tilknyttet Elitekommunernes netværk og DSSF- samt DIMS medlemmer, 1600,- kr. for ikke medlemmer.

 Undervisere:

Nicola Philips PhD, Sports physiotherapist and prof, Cardiff University og Phil Glasgow PhD. Sports Physiotherapy Consultant and visiting prof., Ulster University, Belfast

Foreløbigt program

09.00 - 09.30          Introduction

09.30 - 10.15          How do Tissues Respond to load?

10.15 - 10.30          Optimal loading is Early loading (Theory and practical)

10.30 - 10.45    Break – Coffee/tea

11.00 - 12.00          Optimal loading for specific Tissues and Adaptation (Theory and practical)

12.00 - 13.00          Lunch

13.00 - 15.00          Optimal Loading has Appropriate Progressions (Theory and practical)

15.00 - 15.15          Break – Coffee/tea

15.15 - 16.00          Practical Considerations to Achive Optimal Loading

16.00 - 16.30          Summary, questions and evaluation

 

For yderligere information omkring temadagen kan fysioterapeut Connie Linnebjerg kontaktes på coli@teamdanmark.dk. mobil:  2740 8888. Eller fysioterapeut Bente Andersen på bnan@idrætsfysioterapi.dk mobil: 20688316.        

Tilmelding: Senest den 30. oktober 2017. Man kan benytte DSSF´s hjemmeside www.sportsfysioterapi.dk  eller sende mail med navn, adresse, tlf. og angive tilknytningsforhold, jævnfør annoncen samt medlemskab af DSSF/DIMS til kursusadministration ved Martin Uhd muh@sportsfysioterapi.dk.

Betaling ved tilmelding overførsel reg. 0828 konto nr.10003431. Husk ved betaling at anføre dit navn og kursus navn ved bank overførsel. Man er først registreret som deltager, når man har betalt kursusgebyret.