Annual Symposium 2018

Forskningsenheden i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Auditorie 1, Bispebjerg Hospital, indgang 50. D. 8. november 2018

Hjerte- og lungesygdomme og rehabilitering/træning

 
09:00 – 09:25 Registrering og kaffe og brød
09:25 – 09:30 Velkomst
09:30 – 10:15 Lars Pedersen, overlæge, ph.d. Lungesygdomme og træning
10:15 – 11:00 Hanne Rasmusen, Lektor. Træning og hjertesygdom, red flags i fysioterapipraksis
11:00 – 11:30 Kaffe + frugt
11:30 – 12:00 Flemming Dela, Professor. Statiner og træning
12:00 – 12:30 Morten Hostrup, Lektor, ph.d. Astmamedicin og træning
12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Christian Dall, Postdoc. Test og træning af hjertepatienter
13:45 – 14:15 Julie Midtgaard, ph.d., lektor. Motivation for træning hos den kronisk syge
14:15 – 14:45 Kaffe + kage
14:45 – 15:15 Lone Schaadt, Fysioterapeut. Dysfunctional breathing
15:15 – 15:45 Henrik Hansen, ph.d.-studerende. Nye teknologier i KOL træning

Forskningsenheden i samarbejde med:

• Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
• Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi
• IOC Research Center-Copenhagen for Injury, Prevention and Protection of Athlete Health


Pris 400 kr. incl. kaffe, frokost.

Tilmelding via Plan2learn

Arbejdsgruppe:
Christian Have Dall, Christian Couppé, Peter Magnusson og Marius Henriksen


Målgruppe:
Fysioterapeuter der arbejder med hjerte og lungerehabilitering/fysioterapi
Fysioterapeuter der arbejder med idrætsfysioterapi (motion/elitesport).