Afmeldingsprocedure

Såfremt en kursusdeltager er forhindret i deltagelse, forbeholder DSSF sig ret til hel eller delvis opkrævning af kursusafgiften på grundlag af det tab afmeldingen påfører DSSF.

Ved framelding mere end 2 måneder før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret minus administrationsgebyr på 300 kr.

Ved framelding op til 1 måned før tilbagebetales ½ kursusgebyr.

Ved framelding mindre end 1 måned før tilbagebetales kursusgebyret IKKE.

Spørgsmål vedrørende kurser og eksamen rettes til:

Martin Uhd
Email: muh@sportsfysioterapi.dk