Kursuskalender

Kære medlemmer og kursister

På baggrund af "forsigtighedsprincippet" i forhold til Covid-19 har Dansk Selskab for Sportsfysioterapi valgt at aflyse  kursus - og mødeaktivitet resten af foråret. 

Se også mail fra Danske Fysioterapeuter med kursiv nedenfor.

Vi arbejder på alternative kursusdatoer i til efteråret, og en del er allerede flyttet og lagt i kursuskalenderen.

Kontakt pr mail Martin Uhd (IKKE telefon) muh@sportsfysioterapi.dk, og så finder vi sammen en løsning.

Vi beklager denne ulejlighed, men vi må passe på hinanden og samfundet.

 

Bedste hilsner

Bente A S Andersen, Formand for Uddannelses-og Kursusudvalget, DSSF

 

På grund af den tilspidsede situation omkring COVID-19 har vi, som I ved, truffet beslutninger om at udskyde diverse arrangementer i Danske Fysioterapeuter i marts og april måned. Det drejer sig i første omgang om medlemsarrangementer, kurser m.m.

Men på baggrund af statsministerens pressemøde tidligere i dag ser vi os nu nødsaget til også at skærpe reglerne for mødeafholdelse, der involverer Danske Fysioterapeuter.

Vi kører efter et forsigtighedsprincip. Vi ønsker ikke at bidrage til at sprede smitte hverken ved arrangementer (møder, kurser osv.) eller ved transport til møder. Og vi ønsker heller ikke, at vores aktiviteter trækker fysioterapeuterne ud af driften og beredskabet i det danske sundhedsvæsen. Derfor m.h.t. møder, hvor der er sundhedsfaglige personer til stede: De udskydes eller afholdes digitalt.

M.h.t. møder, hvor der ikke er sundhedsfaglige personer til stede fx med embedsmænd i organisationer: Vi holder møderne, men vi prøver at afvikle dem digitalt (Skype, telefon mv.), så vi samtidig begrænser brugen af kollektiv transport. Med andre ord: Vi tænker os om, både når vi inviterer, og når vi er inviterede.

Og i forhold til alt og alle: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger https://www.sst.dk/da 

Vi ved, at det er indgribende for jeres aktiviteter, men opfordrer jer alligevel til at følge de samme regler.

Videre vil jeg i forlængelse af mail vedr. udskydelse af kurser bede jer sende mig en oversigt over kurser/arrangementer, som I har planlagt og udskyder, så herinde har et overblik over, hvad vores beslutning afstedkommer – kun kurser, ikke møder.

Karen Langvad

Direktør

 

Herunder ses kommende sportsfysioterapi kurser. 

Spørgsmål vedr. kurser, eksamen og specialisering rettes til:

Bente Andersen; Mobil: 20 68 83 16 E-mail: bnan@sportsfysioterapi.dk

 

 

 

Kursusnavn Sted Tidspunkt
Almen Billeddiagnostik Odense (jun 2020) Odense 2. juni 2020 Læs mere
Styrketræning og kredsløb Varde (jun 2020) Varde 4. juni 2020 Læs mere
Idrætsfysioterapi og ryg Tårnby (apr 2020) Tårnby 17. juni 2020 Læs mere
Introduktionskursus København (aug 2020) København 19. august 2020 Læs mere og tilmeld
Basisuddannelse i ultralydsscanning OE (aug 2020) Horsens 25. august 2020 Læs mere og tilmeld
Introduktionskursus Horsens (aug 2020) Horsens 27. august 2020 Læs mere og tilmeld
Basisuddannelse i ultralydsscanning UE (sep 2020) Roskilde 2. september 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og tape Odense (mar 2020) Odense 2. september 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og skulderen Horsens (apr 2020) Horsens 8. september 2020 Læs mere
Idrætsfysioterapi og knæ Odense (sep 2020) Odense 10. september 2020 Læs mere og tilmeld
La Santa Kursus 2020 - Styrketræning og Kredsløbstræning - Depositum Club La Santa på Lanzarote 18. september 2020 Læs mere og tilmeld
La Santa Kursus 2020 - Introduktion + Skulder/albue - Depositum Club La Santa på Lanzarote 18. september 2020 Læs mere og tilmeld
La Santa Kursus 2020 - Hofte + Ryg + Akutte skader - Depositum Club La Santa på Lanzarote 18. september 2020 Læs mere og tilmeld
Almen Billeddiagnostik Odense (sep 2020) Odense 30. september 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og fod/ankel Horsens (okt 2020) Horsens 7. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og albue/hånd Tårnby (okt 2020) Tårnby 14. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og tape Tårnby (okt 2020) Tårnby 15. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
UE master Class, Odense 19. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og ryg Horsens (okt 2020) Horsens 26. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
Supervision og brush-up Tårnby (okt 2020) Tårnby 28. oktober 2020 Læs mere og tilmeld
"Akutte skader og 1. hjælp" Odense (nov 2020) Odense 5. november 2020 Læs mere og tilmeld
Antidoping og kost Odense (nov 2020) Odense 6. november 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og skulderen Tårnby (nov 2020) Tårnby 9. november 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og hofte/lyske i Odense (nov 2020) Odense 11. november 2020 Læs mere og tilmeld
Idrætsfysioterapi og knæ Odense (nov 2020) Odense 17. november 2020 Læs mere og tilmeld
EKSAMEN Prak./klinisk del (nov 2020) 21. november 2020 Læs mere og tilmeld
Patologi kursus OE - Advanced ultralydsscanning (nov 2020) Rsokilde 24. november 2020 Læs mere og tilmeld
OE master Class, Odense 24. november 2020 Læs mere og tilmeld
Patologi kursus UE - Advanced ultralydsscanning (nov 2020) Roskilde 25. november 2020 Læs mere og tilmeld
EKSAMEN Afsluttende, speciale del (nov 2020) 28. november 2020