Ansøgning til Forskningsfond

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har etableret en forskningspulje, hvorfra der maksimalt kan udbetales 25.000 kr. pr. år, som fordeles mellem ansøgerne.

Formålet med DSSF’s forskningspulje er at medvirke til udvikling, uddannelse, forskning og dokumentation indenfor sportsfysioterapi samt at medvirke til kvalitetssikring indenfor sportsfysioterapi.

Medlemmer af DSSF kan søge puljen om støtte til sportsfysioterapeutisk relevant forskning. Støttebeløbet skal benyttes til omkostninger i forbindelse med gennemførsel af et forskningsprojekt, til f.eks. leje af lokaler og udstyr, transport af forsøgspersoner, udgifter til porto, indkøb af testmateriale m.v.

Indkomne ansøgninger behandles 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Ansøgningen vil blive vurderet i forskningsudvalget og derefter godkendt i bestyrelsen. Tilbagemelding til ansøgerne er senest 1. november. Ansøgningen kan indsendes hele året igennem.

Retningslinjer for ansøgningen 

Ansøgning og dokumentation sendes til Lisbeth Lund Pedersen  
E-mail: llp@idraetsfysioterapi.dk