Skadesforebyggende træning og kampagner

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har gennem tiden samarbejdet med organisationer og specialforbund om at udbrede viden om forebyggelse af sportsskader. I begyndelsen var programmerne ikke baseret videnskabelig evidens, men på erfaring. Efterhånden kom flere og flere veldokumenterede programmer til. Vi bringer herunder et udsnit af de skadesforebyggende programmer der efterhånden findes. Vi har desuden tilføjet andre relevante tiltag for forebyggelse af skader i sport samt information om app'en Antidoping.