Dansk Sportsmedcin

Orientering om bladet DANSK SPORTSMEDICIN.

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DIMS og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi DSSF samt for andre idrætsmedicinsk interesserede.
Det faglige indhold tilstræbes tværfagligt klinisk domineret. Tidsskriftet kan herudover stimulere til debat og diskussion af faglige og organisationsmæssige forhold. Dermed kan tidsskriftet være med til at påvirke udviklingen af idrætsmedicinen i Danmark.

Link til Dansk Sportsmedicin side - her kan du læse alle bladene i arkivet.

Bladets adresse:

DANSK SPORTSMEDICIN
Red.sekr. Gorm H. Rasmussen
Terp Skovvej 82
DK - 8270 Højbjerg
Tlf og tlf.-svarer: 86 14 42 87
E-mail: info@dansksportsmedicin.dk