The International Federation of Sports Physical Therapy

Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan.

Internationalt

Hjemmesiden for IFSPT er: www.ifspt.org

 

Den næste verdenskongres i sportsfysioterapi finder sted i Oslo i 2024.
DSSF prioriterer at deltage i det internationale samarbejde i sportsfysioterapi, hvor blandt andet vores uddannelses virksomhed krediteres, og vi opfordrer medlemmerne til det samme.