The International Federation of Sports Physical Therapy

Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan.

Internationalt

Hjemmesiden for IFSPT er: www.ifspt.org

Ved Generalforsamlingen i oktober i Belfast 2017 blev Kristian Thorborg valgt til bestyrelsen i International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT). Kristian afløser Bente A S Andersen som i perioden 2009 - oktober 2017 har siddet som medlem af bestyrelsen.

DSSF har fortsat et særdeles stærkt kort i IFSPTs bestyrelse, og vi ønsker Kristian Thorborg tillykke med valget og glæder sig til fortsat samarbejde.
I forbindelse med Generalforsamlingen i Belfast blev Verdenskongres i Sportsfysioterapi afholdt.
Den næste verdenskongres i sportsfysioterapi finder sted i Vancouver i 2019.
DSSF prioriterer at deltage i det internationale samarbejde i sportsfysioterapi, hvor blandt andet vores uddannelses virksomhed krediteres, og vi opfordrer medlemmerne til det samme.