Lateral Albue Tendinopati

Oprindelig version fra 2014. Revideret af Jeppe Widding

Lateral Elbow Tendinopathy (LET) er den hyppigste årsag til smerte og funktionstab i albuen. Hos sportsudøvere rapporteres prævalensen til at være op mod 50%. Tilstanden forekommer desuden hos 1-3% af den almene befolkning, og der ses en højere prævalens hos kvinder og personer med alder > 45 år.

Der er på nuværende tidspunkt manglende konsensus i litteraturen om, hvornår en person lider af LET. Den hyppigst involverede struktur i LET menes at være ekstensor carpi radialis brevis samt resten af underarmens ekstensorer. Personer med LET vil ofte have smerter omkring den laterale epikondyl, der kan stråle ned i underarmen. Smerterne vil typisk provokeres ved sport eller bevægelser, der involverer gentagende håndledsekstensioner eller gribebevægelser. Personer med LET vil derfor ofte være begrænset i udførsel af deres sport og daglige aktiviteter, hvilket kan lede til nedsat livskvalitet og arbejdsfunktion. Op til en tredjedel af personer med LET vil have symptomer i længere end et år, og en stor andel vil opleve gentagende episoder med LET.

Læs hele kataloget her (åbnes i et nyt vindue)