Achilles Tendinopati (2022)

Oprindelig version fra 2011. 2. version 2015. 3. version 2022.

Forfatter: Anne-Sofie Agergaard, PT, Ph.d., Post Doc.

Metodevejleder: Rasmus Skov Husted, PT, Ph.d., Post Doc

Faglige vejleder: Mikkel Ammentorp, PT, Cert. Kliniker i Sportsfysioterapi

 

Læs hele Kataloget her

 

Introduktion

Achilles tendinopati (AT) er en smertefuld overbelastningsskade i achillessenen karakteriseret ved; smerte under aktivitet, lokal ømhed ved palpation, hævelse og nedsat præstationsevne. Diagnosen stilles ud fra anamnese og kliniske test evt. suppleret med billeddiagnostisk undersøgelse.

 Overbelastningsskader i achillessenen kan ud fra smertelokalisation opdeles i; tendinopati ved senens vedhæftning på calcaneus (entesopati) (20-25% af skaderne), midtsene-tendinopati (55-65%) og skade i den proksimale muskulotendinøse overgang (9-25%).

Forfatteren har sammen med arbejdsgruppen vurderet, at det ikke er muligt at komme omkring alle tre skadeslokalisationer indenfor rammerne af det faglige katalog grundet store mængder tilgængelig litteratur, samt at de tre skadeslokalisationer kræver differenceret behandling. Dette faglige katalog fokuserer derfor på den hyppigst forekommende midtsene AT, hvor skaden er lokaliseret i fri sene 2-6 cm proksimalt for tilhæftningen af achillessenen på calcaneus.

Læs hele kataloget her (åbnes i nyt vindue)