Achilles Tendinopati

I 2015 er revideret af Thomas Linding Jakobsen, Forskningsfysioterapeut, MSc., Ph.d.

Oprindelig version fra 2011

Baggrund

Denne litteraturgennemgang omhandler midtsene achilles tendinopati (AT) defineret som en akut eller kronisk smerte associeret til en achillesseneskade, hvor senen ikke er ruptureret (Ham & Maughan, 2014). Diagnosen er oftest baseret på kliniske tegn som smerter, hævelse og nedsat funktionsevne, og skaden er lokaliseret 2 til 6 cm proksimalt for tilhæftningen af achillessenen på calcaneus (Paavola et al., 2002).

I litteraturen er AT en af de oftest rapporterede overbelastningsskader (Magnussen et al., 2009). Skaden forekommer fortrinsvis blandt konkurrenceudøvere og motionister (Kujala et al., 2005), men ikke-aktive personer kan tillige blive ramt (Holmes & Lin, 2006).

AT er blevet rapporteret i mange forskellige idrætsgrene, og 24% af alle atleter og 50% af konkurrenceløbere oplever skaden i løbet af deres karriere (Kujala et al., 2005). Skaden forekommer især hos mænd i alderen mellem 30 og 50 år (Carcia et al., 2010). 

Se alle siderne i én PDF  (åbner et nyt vindue)

Ovenstående link er opdateret d. 10. august 2015, da der var en fejl i den forrige version.