Femoroacetabular Impingement/labrumskade (2020)

Forfatter: Lasse Ishøi, Fysioterapeut, Msc., Ph.d.-studerende

Faglig vejleder: Kristian Thorborg, Fysioterapeut, Professor

Metodevejleder: Rasmus Skov Husted, Fysioterapeut, Ph.d.
Metodevejleder: Lisbeth Lund Pedersen, Fysioterapeut, MSc.

Ekstern Reviewer: Bjarne Mygind-Klavsen, Speciallæge

 

Læs hele kataloget        Lyt til Podcasten        Se Vodcasten

 

Baggrund

Langvarige hofte- og lyskesmerter er et udtalt problem blandt mange sportsudøvere, især i sportsgrene der involverer mange kraftfulde aktioner som retningsskift, sprint og spark. Blandt andet ses der i fodbold og ishockey, at op imod 69 % af spillere er påvirket af hofte- og lyskesmerter i løbet af en sæson (7,8).

Der findes mange forskellige årsager til hofte- og lyskesmerter i sport, hvoraf ekstra-artikulære årsager såsom adduktor-relaterede lyskesmerter, er blandt de hyppigst forekommende (3,9). I løbet af det seneste årti har intra-artikulære årsager til hofte-og lyskesmerter fået øget opmærksom som differentialdiagnose blandt fysisk aktive patienter med langvarige lyskesmerter, hvor en af de hyppigste årsager er femoroacetabular impingement (10,11).

I de seneste par år er man, på baggrund af internationale konsensusmøder, nået til enighed om en definition af femoroacetabular impingement, herunder Warwick Agreement omhandlende femoroacetabular impingement syndrom (12) og International Hip-related Pain Research Network, Zürich 2018 omhandlende klassificering, definition og diagnostiske kriterier for hofte-relaterede smerter (11). Eftersom acetabulare labrumskader er en beskrevet årsag til intra-artikulære hoftesmerter (11), og tilstanden ofte er tilstede blandt patienter med femoroacetabular impingement (13) medtages labrumskader i dette katalog

Hør Podcast om  FAI og Labrumskader her:

https://www.sportsfysioterapi.dk/fagligt/podcast/

https://open.spotify.com/show/02cy0bRg1soTXhMNUoHluE?si=f2fb0e8a4f284d19

https://podcasts.apple.com/us/podcast/dansk-selskab-for-sportsfysioterapi/id1463320519