Meniskpatologi (2016)

Forfattere: Jonas Bloch Thorlund, Lektor PhD, Søren Thorgaard Skou, Forskningsfysioterapeut, PhD

Metodevejledere: Carsten Bogh Juhl, Lektor PhD, Lina Holm Ingelsrud, PhD studerende

Ekstern reviewer: Claus Munk Jensen, Overlæge

 

Læs hele Kataloget her

Meniskskader er en hyppig forekommende knæskade, og meniskkirurgi har igennem de seneste 15-20 år været den hyppigst udførte ortopædkirurgiske procedure. En række randomiserede undersøgelser (Moseley et al., 2002, Herrlin et al., 2007, Katz et al., 2013, Sihvonen et al., 2013, Gauffin et al., 2014), systematiske reviews og meta-analyser af disse (Khan et al., 2014, Thorlund et al., 2015) og senest National Klinisk Retningslinje (NKR) for meniskpatologi (Sundhedsstyrelsen, 2016) har igennem de senere år skabt debat om den bedste behandling af patienter med meniskskader, særligt for midaldrende og ældre patienter.

Meniskskader bliver ofte kategoriseret som enten traumatiske eller degenerative. Traumatiske meniskskader observeres hyppigst hos yngre sportsaktive individer på baggrund af et traume, hvorimod degenerative meniskskader typisk forekommer hos midaldrende og ældre personer (Poehling et al., 1990). Da 60-70% af de patienter der får foretaget meniskkirurgi er over 40 år (Roos and Lohmander, 2009, Cullen et al., 2009, Thorlund et al., 2014) indikerer det, at den største andel af meniskskader er degenerative. Der er dog ikke konsensus om hvordan man præcis definerer henholdsvis en traumatisk og en degenerativ meniskskade, og der er derfor en gråzone, hvor det kan være svært præcis at afgøre om meniskskaden er traumatisk eller degenerativ.

Gennemgangen af litteraturen på meniskskader besværliggøres af, at mange studier ikke har forholdt sig til om de undersøgte meniskskader var traumatiske eller degenerative. Derudover har patienterne oftest væres meget forskellige i alder, som ellers i nogen udstrækning kan anvendes som en indikator for om de undersøgte meniskskader overvejende er af traumatisk eller degenerativ karakter.

Fortsæt med at læse her