Bankart Læsion 2012

Forfattere:

Kim Gordon Ingwersen, Cand. Scient. San., fysioterapeut

Birgit Juul-Kristensen, Lektor, PhD, fysioterapeut.

 

Baggrund

 Se alle siderne i én PDF (åbner et nyt vindue)

En Bankart Læsion (BL) i skulderen opstår når den anterior-inferiore del af labrum løsrives fra cavitas glenoidale, resulterende i en nedsat grad af mekanisk stabilitet i glenohumeral leddet, på grund af at overfladearealet af den artikulære flade på scapula mindskes og labrums ”støttende” funktion forringes. Skulder Luksationer (SL) er formentligt den hyppigste årsag til BL, og blandt atleter er SL kendt for en sammenhæng med efterfølgende instabilitet og gentagne Skulder Re-Luksationer (SRL) (Hovelius 1983; Hoelen 1990). I alt er 85% af SL, Anterior Skulder Luksationer (ASL), og 96% af disse angives at være traumatisk baseret (Grinsven 2007). En ofte medhørende skade til ASL er udover BL en ”Superior Labrum Anterior Posterior – SLAP” læsion og en beskadigelse af det anteriore inferiore glenohumerale ligament, som efter SL kan blive slapt. Behandlingen af SL er ofte i første omgang non-operativ, men ved gentagne SRL, fortsat nedsat funktion eller smerter, overvejes operation. Operation anvendes dog i stigende grad til førstegangs lukserede (Malhotra 2011). Blandt unge (<20år) med førstegangs traumatisk ASL bør operation overvejes som første prioritet (Burgess 2003).

For SL generelt angives en incidens på gennemsnitlig 56,3 pr. 100.000 (Liavaag 2011), hyppigst blandt mænd under 30 år (Hovelius 1983; Hoelen 1990; Bottoni 2002, Liavaag 2011). Det angives, at op mod 70% af førstegangs ASL kan forvente at opleve gentagne SRL (Hovelius 1996), mens SRL for unge kan være helt op til 92% (Wheeler 1989). For SRL patienter der er opereret for BL kan op mod 20% forvente at opleve SRL, også efter operativt indgreb (Balg 2007; Flinkkila 2010). ”The instability severity index score” er udviklet til at prædiktere risikoen for SRL efter operation for BL, og til at guide behandlingsvalget udfra. Scoren er udviklet således, at klinikeren pre-operativt kan rådgive patienten om risikoen for SRL efter operation, baseret på kendte risikofaktorer som: patientens alder, sports aktivitets niveau, type af sportsaktivitet, hyperlaksitet i skulderen, tilstedeværelse af Hill-Sachs og konturtab af fossa glenoidale vurderet på røntgen (Balg 2007).

Baseret på Magnetic Resonance Arthrography (MRA), var BL den hyppigste læsionstype i skulderen blandt førstegangs ASL, fordelt på 31% med en klassisk BL og yderligere 19% med en BL, hvor labrum var afrevet og placeret inferiort for cavitas glenoidale, og der er desuden signifikant flere mænd end kvinder der får BL (Antonio 2007). I populationer med gentagne SRL er der vist 61% med klassisk BL og yderligere 12%, hvor læsionen inkluderer en del af cavitas glenoidale (Bony Bankart lesion) (Kim 2010).

Nedenstående tabeller er en opsummering af anbefalinger for diagnose og behandling af BL. Der er ikke medtaget anbefalinger for forebyggelse af BL, da den primære årsag til denne læsionstype er traumatisk, og der er således ingen forebyggelsestiltag af klinisk art. Den fysioterapeutiske intervention er i de fleste studier mangelfuldt beskrevet, og det har dermed været problematisk at definere præcise behandlingsanbefalinger.

Anbefalingsgrad for diagnose og behandling af Bankart læsion

 

 

A

B

C

D

 

Kliniske test

 

 

 

 

Billeddiagnostik

 

 

 

 

Behandling

Operation vs Non-operativ rehabilitering

 

 

 

 

Post-operativ rehabilitering

 

 

 

 

Non-operativ rehabilitering