Fagligt katalog

Se det faglige katalog

Uddannelse og kurser

Se kursuskalenderen

Sportskongres

Læs mere

Dansk Sportsmedicin

Se hvad vi tilbyder

Kære medlemmer og kursister

På grund af Covid-19 har Dansk Selskab for Sportsfysioterapi udarbejdet retningslinjer for deltagelse i kurser, som efterlever sundhedsstyrelsens anbefalinger. Retningslinjer tilsendes ved tilmelding til kursus.

Hvis du har symptomer på sygdom og er meldt til et kursus:

Kontakt pr mail Martin Uhd (IKKE telefon) muh@sportsfysioterapi.dk, og så finder vi sammen en løsning.  

Bedste hilsner

Bente A S Andersen, Formand for Uddannelses-og Kursusudvalget, DSSF