Styrke og kredsløbtræning

Nyeste viden og gennemgang af fysisk styrketræning og aerob-/anaerob træning i teori og praksis.

Mål med kursuset - At kursisterne

 • Får udvidet forståelse for og kan anvende principperne for styrketræning
 • Får forståelse for den evidens der foreligger i forhold til styrketræning
 • Får forståelse for risici og sikkerhed i forhold til styrketræning
 • Kan anvende principperne for forskellige typer af styrketræning som del af genoptræningen
 • Kan anvende principperne for styrketræning som forebyggelse og præstationsfremmende træning
 • Får en forståelse for de fysiologiske effekter og tilpasninger ved såvel aerob som anaerob træning
 • Kan anvende træningsplanlægning ud fra forskellige træningsprincipper
 • Får en forståelse for og kan anvende og implementere forskellige tests
 • Kan indgå i planlægningen af en sæson mht. periodisering af de forskellige typer træning og tests
 • Kan anvende principperne for aerob og anaerob træning som en del af genoptræningen
 • Kan anvende principperne for aerob og anaerob træning som forebyggelse og præstationsfremmende træning.

Teoretiske og praktiske elementer indeholdt i kursus

 • Definition af begreberne indenfor såvel styrke som kredsløb
 • Forskning og evidens i forhold til styrketræning/kredsløb i forhold til  træningsprincipper og tests
 • Målrettet planlægning og opbygning af styrketræning og high load træning i teori og praksis
 • Målrettet planlægning og opbygning af aerob og anaerob træning i teori og praksis
 • Forudsætninger for og forskellige typer af styrketræning, low load/core stability, high load og high speed
 • Skadesrisiko ved styrketræning og kredsløbstræning
 • Styrketræning og aerob og anaerob træning relateret til specifikke idrætsgren
 • Forudsætninger for træningsplanlægning, periodisering og restitution
 • Teori og praksis i forhold til tests i udvalgte idrætsgrene
 • Kendskab til livsstils sygdomme og betydningen af træning i behandlingen/forebyggelsen af disse
 • Kendskab til styrketræning og aerob og anaerob træning hos forskellige aldersgrupper

Tid og sted