Ultralydsscanning: OE patologi

Om kurset:

Patologi kurserne er en overbygning på basiskurserne og henvender sig til den mere erfarende bruger af MSK ultralydsscanning. Formålet med kurset er at blive endnu stærkere i at identificere, beskrive og tolke på patologisk væv, med sparring og supervision fra erfarende læger og fysioterapeuter.

Kurset er også et oplagt sted at diskutere konkrete cases, de erfaringer man har gjort sig med scanning og koble de kliniske tanker mellem fund og behandling, samt de tværfaglige muligheder.

Der ligges altid stor vægt på praksisdelen, hvor vi tilstræber at scanne så mange forskellig artede og relevante patienter som tiden tillader, med efterfølgende opsamling og diskussion af fund. 

Kursus formen er en blanding af undervisning, patologiske cases og hands-on arbejde i små grupper med 2-3 deltagere pr scanner/patient.

Sted

BK Ultrasound
Mileparken 34
2730 Herlev

Undervisere
Overlæge Morten Boesen
Fysioterapeut Ness Sørensen

Pris

DSSF medlem: 2700,-
Ikke medlem: 3000,-

Tid og sted

Horsens
13-05-2020 09:00-
13-05-2020 17:30
DKK 3000,00
(Medlem: 2.700,00)