Eksamen

Afsluttende Eksamen i MSK ultralydsscanning forventes af være klar omkring udgangen af 2019 og afholdes første gang i løbet 2020.

Krav for adgang til eksamen er at deltageren har gennemført og bestået alle ultralydsscanningskurser i DSSF.

Yderligere oplysninger kommer senere.