Almen billeddiagnostik

Formålet med kurset er at opdatere og styrke fysioterapeutens viden om alle de mest almindelige billeddiagnostiske modaliteter i relation til akutte og kroniske muskuloskeletale skader. Efter endt kursus skal deltagere på baggrund af nyeste evidensen og faglige refleksion kunne vurdere behovet for og begrænsninger ved radiologi, herunder formidling og betydningen af fund i forhold behandling.  

Hovedområderne er MR scanning, Ultralyd, Røntgen, CT/PET og Skintigrafi.

De vigtigste områder kurset søger at belyse er:

  • Basal forståelse for teknikken og de fysiske principper bag modaliteterne.
  • Valg af rette radiologiske modalitet i forhold til diagnostisk mistanke.
  • Formidling af billeddiagnostiske svar, faldgruber og patientforståelse.
  • Refleksion over intentionen med billeddiagnostik, herunder også hvornår billeddiagostik ikke bør vælges.
  • Viden om epidemiologi og radiologiske fund i relation til alder. Hvad er normalt?
  • Billeddiagnostiske fund og kliniske praksis. Hvad kan du stole på (evidens)?
  • Kendskab til de guidelines privatpraktiserende læge og anden speciallæge arbejder under.
  • Fremtidsperspektiver og egen praksis.

Kurset består af en kombination af forelæsning, case-arbejde, diskussioner i grupper og plenum samt fremlæggelser.