Retur til Sport efter Covid19

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har udfærdiget en guideline til Retur til Sport efter Covid-19. 

Guiden er i overensstemmelse med de internationale anbefalinger for retur til sport efter Covid-19. Guidelinen er udarbejdet af Ejvind Frausing Hansen (Ansvarlig for senfølger efter Covid-19 på Endokrinologisk- og Lungemedicinsk Afdeling Hvidovre), Ole Schmeltz Søgaard (Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Hospital) og Hanne Kruuse Rasmusen (Sportskardiologisk klinik, Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital) i samarbejde med DIMS. Læs mere på DIMS' hjemmeside

Guideline findes her