Eksamensforberedende "Brush Up"/Supervison Del 1

Eksamens ”Brush Up”/Supervision

Dette kursus er specifikt eksamensforberedende til Del 1 eksamen i Sportsfysioterapi

Kursut tager udgangspunkt i følgende Supervisons retningslinjer beskrevet af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF).

”Individuel supervision skal udgøre minimum 50 % af den samlede portefølje af supervision. Individuel supervision inkluderer fx supervision og feedback efter observation af fysioterapeuten, der udreder og behandler en patient, gruppesupervision, hvor ansøger er den i gruppen, der superviseres, eller skriftlig gennemgang af materiale om en patient, video-optagelse eller lignende supervision målrettet mod ansøgerens kliniske kompetencer”

På dette kursus beregnes 5 timers individuel Supervison.

Desuden er kurset beregnet for Sportsfysioterapeuter, som ønsker en opdatering af viden i et refleksivt forum mellem undervisere og kursister/medkursister.

 

Litteratur, angivet nedenfor, er sammen med det materiale, som udleveres i forbindelse med kursus at betragte som obligatorisk i forbindelse med en evt. eksamen i Sportsfysioterapi. Del 1

  1. Brukner, P. & Khan K. (2000/2006/2012/2016),”Clinical Sports Medicine”, McGraw – Hill Australia, ISBN 0- 074- 70651-9
  2. Materialet udleveret i forbindelse med kurserne med speciel fokus på det praktiske ud fra billedmaterialet

Supplerende litteraturforslag, som kan anvendes hensigtsmæssigt i forbindelse med Sportsfysioterapi:

  1. Neergaard, C. & Andersen, B.(2010) ”Sportsskader”, Munksgaard, ISBN978-87-628-0494-4
  2. Bahr, R. m.fl. (2002), “Idrettsskader”, Gazettebok, ISBN 82-91149-10-0
  3. Peterson, L. & Renström P. (2001), “Sports Injuries”, Martin Dunitz , ISBN1 85317-119-0
  4. Bojsen-Møller, Jens (2003), "Styrketræning", DIF
  5. Andersen, B.; Neergaard, C. &. Seest, K. (2012) ”Tape dig selv”, Munksgaard, ISBN 978-87-628-1018-1

Obligatorisk litteratur til den afsluttende eksamen

  1. Kjær, Michael m.fl.(2003) "Textbook of Sports Medicine", Blackwell Publishing, ISBN 0-632-06509-5
  2. Materialet udleveret i forbindelse med Speciale kurser/moduler og valgfri kurser/moduler

 

Ret til ændring forbeholdes

Tid og sted

Tårnby
29-10-2024 09:00-
30-10-2024 16:00
DKK 5500,00
(Medlem: 5.000,00)