Uddannelses- og kursusstruktur i DSSF

Dansk Selskab Sportsfysioterapi (DSSF) har besluttet at ændre uddannelses og – kursus strukturen (fra 2014) med det formål at fremtidssikre den såvel nationalt som internationalt.

Fremtidssikring
Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) har ændret uddannelses og – kursus strukturen med det formål at fremtidssikre den såvel nationalt som internationalt. Ved de ændringer, der er planlagt, kan DSSF sikre, at medlemmerne kan dokumentere den kontinuerlige kompetenceudvikling, der skal være til stede for at kunne kvalificere sig til at gå til specialist eksamen, som beskrevet af Danske Fysioterapeuter /Dansk Selskab for Fysioterapi og dermed bære titlen: Specialist i Sportsfysioterapi. Derudover hjælper vi medlemmerne til at få et redskab til brug ved karriereudvikling, f.eks. karriereplanlægning, lønforhandling og anden form for markedsføring af kompetencer.

Mål
Vores mål med den samlede uddannelses og – kursusaktivitet er at ligge væsentligt over grunduddannelsesniveauet ved at skabe klinisk kompetence hos vores medlemmer på et højt niveau i forhold til de Sportsfysioterapeutiske kerneområder og med evidensbaseret baggrund, hvor der tages afsæt i videnskabelig viden kombineret med omfattende kliniske færdigheder og praktisk erfaring.

Samlet uddannelsesforløb
Vi har tilstræbt at skabe et samlet uddannelsesforløb med deleksamener undervejs, så man kan vælge at tage kurserne enten enkeltstående eller som dele af et samlet forløb. 
Uddannelsen er opdelt som beskrevet i tabel 1 og 2: Praktiske kurser, Kliniske kurser og Speciale kurser. Det samlede udannelsesforløb inkl. eksaminerne er beregnet til 40 ECTS (se bilag med uddannelsesmodel)

Praktiske og Kliniske kurser
De praktiske kurser indeholder Akutte skader og 1. Hjælp, Antidoping og kost, Styrke og Kredsløbs kursus, Tape kursus. 
De kliniske kurser består af Introduktionskursus, Ryg kursus, Hofte kursus, Knæ kursus, Fod/ankel kursus, Skulder kursus, Albue/hånd kursus. Introduktionskursus er obligatorisk før man kan deltage på de øvrige kliniske kurser/regionskurserne.

OBS: Har man gennemgået kurser før 2002, kræves det, at man tager Introduktionskursus, for at kunne deltage på de kliniske kurser / regionskurserne. Har man gennemgået kurser mellem 2002 og 2015 godkendes disse i den nye struktur fra 2015.

For at gå til eksamen skal man dog supplere med de kurser, man mangler i forhold til den nye struktur (2015). F.eks. Akutte skader/Første Hjælp, Antidoping /kost, Styrke/ Kredsløb, Tape og Ryg.
Fysioterapeutstuderende kan deltage i uddannelsesforløbet, efter bestået Modul 12.

Speciale kurser.

Specialekurserne er kurser af længere varighed som giver mulighed for merit på Kandidat/Masteruddannelser på Universitetet.

DSSF har indledt et samarbejde med SDU om Speciale kurser. Dette foregår via Valgmoduler på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi.
Modulerne søges direkte via SDU Tom pladsordning. DSSF vil bestræbe sig på at udvikle flere moduler af denne art.

De valgfrie kurser i den Specialiserede del skal minimum have en varighed og indhold svarende til 2,5 ECTS. DSSF arbejder løbende på at udbyde valgfri kurser, som svarer til dette krav. Disse kurser kan være med til at udvikle den enkelte Sportsfysioterapeuts faglige profil. Valgfri kurser kan også være kurser fra andre selskaber og universiteter nationalt og internationalt, for hvilke medlemmerne kan søge merit hos DSSF.

Eksamen
De praktiske og kliniske kurser evalueres ved en eksamen (del 1). Del 2 eksamen tages efter Specialekurserne, og er den eksamen, hvor du viser dit specialiserede niveau som klinisk udøvende i Sportsfysioterapi. Del 2 eksamen skal være bestået for at have ECTS i DSSF regi på et niveau, hvor man kan ansøge om at blive Certificeret Kliniker i Sportsfysioterapi og Specialist i Sportsfysioterapi. Se disse på linket: http://www.sportsfysioterapi.dk/uddannelse/speciale-i-sportsfysioterapi/ Specialekurserne har selvstændige moduleksaminer på Universitetet (SDU).
DSSF´s samlede uddannelsesforløb vurderes til 40 ECTS

Supervision
Uddannelsesudvalget (UKU) er i gang med at beskrive supervisionsforløb, som kan matche det angivne krav til supervision for at blive Specialist i Sportsfysioterapi. Det ser ud til at kravet vil blive 100 timers supervision og en stor del af dette vil være en del af de praktiske og kliniske kurser, derudover planlægges specielle supervisionskurser og endelig skal den enkelte sørge for de sidste supervisionstimer selv. De nærmere beskrivelser vil foreligge, når den nye Specialistordning er endelig beskrevet.

Se evt også kursusflow