Speciale moduler

DSSF udbyder Speciale moduler i samarbejde med SDU. Information kommer løbende her. For tilmelding skal du orientere dig på linket og i filerne med informationer.

Du kan ansøge om Speciale modulerne som DSSF udbyder i samarbejde med Kandidatuddannelsen i Fysioterapi ved Syddansk Universitet (SDU): 

Ulige år (efterår):

Undersøgelse og rehabilitering af muskelskader i forbindelse med sport

Afholdes i Hvidovre.

 

Lige år (efterår):

Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i forbindelse med sport

 

Pris: 

4250 kr.

 

Nærmere informationer om, hvordan du søger tomplads på SDU finder du i de følgende links

SDUs valgfagsside:   https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/fysioterapi/uddannelsens_opbygning/muligheder-undervejs/valgfag

SDUs link til ansøgning om optagelse via tompladsordning:  https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/tompladsordningen#ansoegning