Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af hjernerystelse

Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af hjernerystelse

Kurset udbydes af DSSF, Muskuloskeletal selskab og neurologisk selskab.

Medlemmer af disse 3 selskaber betaler medlemsprisen.

Dato Forår: 12.+ 13. April & 14. maj 2024

Dato Efterår: 21. + 22 Oktober & 21 november 2024

Sted: Odense

 

Mål med kursus - At kursisterne:

 • får udvidet viden om diagnostiske kriterier, epidemiologi og ætiologi i relation til hjernerystelse og fysioterapi
 • får uddybet viden omkring kliniske retningslinjer i relation til hjernerystelse
 • kan vurdere omfang og alvorlighed af symptomer og funktionsnedsættelser ud fra en biopsykosocial forståelsesramme
 • kan anvende målrettede undersøgelses-, og behandlingsstrategier i relation til de fysioterapeutiske kerneområder (domæner) i relation til hjernerystelse
 • kan planlægge rækkefølge af og strategi for målrettet indsats med særlig opmærksomhed på aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger.
 • kan vurdere og diskutere behov for fler-/tværfaglige indsatser, samt initiere/facilitere dette ved behov
 • får viden om de arbejdsmarkedsrettede indsatser/muligheder og/eller retur til hverdag

Teoretiske og praktiske elementer indeholdt i kursus

 • Definition, ætiologi og diagnostik
 • Den fysioterapeutiske retningslinje for undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
 • De 4 funktionsnedsættelsesdomæner, screening og intervention
 • Det psykosociale område
 • Tværfagligt samarbejde
 • Case arbejde

Undervisere:

 • Zerrin Sirek, Specialist i Muskuloskeletal fysioterapi, masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Klinik for fysioterapi v. Zerrin Sirek, København
 • Mette Lund, Fysioterapeut, hjerne- og nerveafdelingen i akutafsnittet på Kolding sygehus og Lundneurofys, Billund
 • Dorte Nielsen, Doctor of Physical Therapy, Specialist i Sportsfysioterapi, ProAlign, København
 • Henriette Henriksen, Fysioterapeut, Center for hjerneskade, København
 • Lisbeth Lund Pedersen, Kandidat i fysioterapi, Specialist i Sportsfysioterapi, Svendborg Kommune

 

pris:

Medlemmer 4900,00 kr.

Ikke-medlemmer 5300,00kr.

Tid og sted

Odense
21-10-2024 09:00-
21-11-2024 16:00
DKK 5300,00
(Medlem: 4.900,00)