Fyraftensmøder "Achilles tendinopati" og "Lateral albue tendinopati".

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har i 2022 systematisk gennemgået litteraturen og udgivet de faglige kataloger for "Achilles tendinopati" og "Lateral albue tendinopati".

Fyraftensmødet vil præsentere begge kataloger med en pause midtvejs. Katalogerne indeholder diagnostik, risikofaktorer, behandling, forebyggelse, subjektive og objektive tests samt retur til sport tests. På fyraftensmøderne vil vore undervisere gennemgå katalogerne og de vigtigste fund og derved komme med anbefalinger til, hvordan klinikeren kan bruge det i praksis via cases. 

Vi opfordrer til at deltagerne bidrager til at diskutere, hvordan fundene kan implementeres i praksis, og vi håber at vi kan få en god diskussion igang og på den måde lære af hinanden.

Der vil blive serveret en sandwich og en vand i pausen

Pris: 100 kr for medlemmer, 200 kr for ikke-medlemmer

Bachelorstuderende har gratis adgang men skal tilmelde sig på muh@sportsfysioterapi.dk

 Undervisere:

Mikkel Ammentorp Pedersen og Kim Lykke

 

Nærmere info om lokaler mv. kommer ca 1 uge før møderne.

planlagte møder: Alle fra kl. 17-20 (Aalborg kl. 16-19)

Den 1. Marts, Esbjerg

Den 2. Marts, Horsens

Den 7. Marts, Aalborg

Den 8. Marts, Odense

Den 16. Marts,  Kbh.

 

 

 

Tilmelding via kursuskalenderen

Tid og sted