Information om kurserne FØR 2014

Kursusrækken for Idrætsfysioterapi er opbygget i del A og B.  Del B kan afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Formål
Formålet med kursusrækken er at indføre kursisterne i "Best practice" indenfor undersøgelse, test, forebyggelse og behandling i relation til Idrætsfysioterapi samt at sikre, at Idrætsfysioterapi i Danmark lever op til internationale kvalitetskrav.

Kursisterne skal i forhold til Idrætsfysioterapi i del A opnå færdigheder i diagnostik og klinisk beslutningsproces gennem vurdering og analyse af kliniske fund og symptomer = klinisk ræsonering samt udvikle deres praktiske færdigheder i forhold til forebyggelse, behandling og rehabilitering indenfor idrætsskade området. Idrætsfysioterapi i del B fokuserer på forskellige målgrupper indenfor idræt og specialviden i relation til dette. Formålet med kursusrækken er primært udvikling og målretning af idrætsfysioterapeutiske indsatser mod højere niveauer i forhold til de idrætsfysioterapeutiske kerneområder og med evidensbaseret baggrund. Del B kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve. 1. gang blev gennemført i december 2009.

Kursusrækken i del A består af
Introduktionskursus til Idrætsfysioterapi. 
Introduktionskursus skal gennemføres for at kunne deltage på de efterfølgende regionskurser, der kan tages i selvvalgt rækkefølge.
Idrætsfysioterapi i relation til Skulderregionen, Albue-/håndregionen, Hofte/lyskeregionen, Knæ regionen, Fod -/ankelregionen og Tape kursus. 
I 2009 blev 1. hjælp til et obligatorisk for eksamensdeltagelse. (Tape og 1. hjælp kan tages uden at have haft introduktionskursus). 


Kursusrækken i Del B består af
Obligatoriske kurser indeholdende: Idrætsfysioterapi og biomekanik inkl. forskellige analysemetoder f.eks. video; styrketræning, screening, aerob og anaerob træning, idrætspsykologi, coaching, kost/ernæring og spisevaner (fedme/anoreksi), doping/antidoping.
Supplerende kurser: Træning og ældre, Træning, idræt og børn, handicap idræt, idrætsspecifikke (grenspecifikke) kurser f.eks. fodbold, alpin ski o.l., andre relevante emner i relation til Idrætsfysioterapi, fx MT kurser, dynamisk stabilitet, fysisk aktivitet/motion o.l.
o.a. Det er ikke nødvendigt at have taget del A kurserne for at kunne deltage på Del B kurserne.

Andre kurser bl.a. nogen i samarbejde med DIMS
Første hjælp kurset finder du her beskrevet. De fælles kurser vi afholder i samarbejde med DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.