Almen Billeddiagnostik

Formålet med kurset er at opdatere og styrke fysioterapeutens viden om de mest almindelige billeddiagnostiske modaliteter i relation til akutte og kroniske muskuloskeletale problematikker/skader. Efter endt kursus skal deltagere på baggrund af nyeste evidens og et bredere kendskab til de bagvedliggende guidelines kunne reflektere over behovet for og begrænsninger ved de radiologiske undersøgelser, samt betydningen af evt. fund i forhold behandling. Desuden vil deltagerne blive bedre rustet til formidling af de radiologiske fund, såvel overfor samarbejdspartnere som overfor patienter.

Hovedområderne er MR scanning, Ultralyd, Røntgen, CT/PET og Skintigrafi.

De vigtigste områder kurset søger at belyse er:

  • Basal forståelse for teknikken og de fysiske principper bag modaliteterne
  • Valg af relevante radiologiske modalitet i forhold til diagnostisk mistanke
  • Formidling af billeddiagnostiske svar, faldgruber og patientforståelse
  • Refleksion over indikationen for billeddiagnostik, herunder også hvornår billeddiagnostik er kontraindiceret
  • Viden om epidemiologi og radiologiske fund i relation til alder. Hvad er normalt?
  • Billeddiagnostiske fund og kliniske praksis. Hvad kan du stole på (evidensgrundlaget)?
  • Kendskab til de guidelines privatpraktiserende læge og anden speciallæge arbejder under
  • Fremtidsperspektiver og egen praksis

Kurset består af en kombination af forelæsning, case-arbejde, diskussioner i grupper og plenum samt fremlæggelser.

Kurset er obligatoriske for alle, der ønsker at tage eksamen i ultralydsscanning 

Undervisere

Læger og Fysioterapeuter i regi af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab