Idrætsfysioterapi og knæ

Idrætskursus relateret til idrætsfysioterapi i knæ området.

Målgruppen
Fysioterapeuter med interesse indenfor idræt og fysioterapi.

Introduktionskursus er en forudsætning for deltagelse på dette kursus. 

Mål med regionskursus - At kursisterne

  • får ajourført og uddybet viden om epidemiologiske og etiologiske forhold til idrætsskader og fysioterapi i relation til knæ området.
  • kan analysere bevægelsesmønstre og belastningsforhold ved idræt i relation til knæ området.
  • kan anvende målrettede undersøgelses-, forebyggelses- og behandlingsstrategier med fokus på problemer i  knæ området.
  • får udvidet kendskab til parakliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder med fokus på problemer i  knæ området.
  • kan vurdere skadernes omfang og alvorlighed samt planlægge og vejlede i forhold til dette.

Teoretiske og praktiske elementer indeholdt i kursus

  • funktionel anatomi og biomekaniske forhold
  • epidemiologi, etiologi og traumatologi
  • målrettede undersøgelser og tests både funktionelle -, specifikke - og klartest.
  • målrettede forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsstrategier
  • para-kliniske undersøgelser og behandlingsstrategier.

Undervisere
Fysioterapeuter fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Deltagere
Medlemmer af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har fortrinsret.

Tid og sted

Odense
05-10-2021 09:30-
06-10-2021 17:00
Tilmeldingsfristen er overskredet. Kontakt muh@sportsfysioterapi.dk