Idrætsfysioterapi og Ryg

Idrætskursus relateret til idrætsfysioterapi i Ryg området.

Målgruppen
Fysioterapeuter med interesse indenfor idræt og fysioterapi.

Introduktionskursus er en forudsætning for deltagelse på dette kursus. 

Mål med regionskursus - At kursisterne

 • får ajourført og uddybet viden om epidemiologiske og etiologiske forhold til idrætsskader og fysioterapi i relation til ryg området.
 • kan analysere bevægelsesmønstre og belastningsforhold ved idræt i relation til ryg området.
 • kan anvende målrettede undersøgelses-, forebyggelses- og behandlingsstrategier med fokus på problemer i  ryg området.
 • får udvidet kendskab til parakliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder med fokus på problemer i  ryg området.
 • Får kendskab til idrætsgrenes rygbelastende momenter og differentiel diagnostik.
 • får udvidet kendskab til parakliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder med fokus på problemer i ryg området.
 • kan vurdere skadernes omfang og alvorlighed samt planlægge og vejlede i forhold til dette.

Teoretiske og praktiske elementer indeholdt i kursus

 • funktionel anatomi og biomekaniske forhold
 • epidemiologi, etiologi og traumatologi
 • målrettede undersøgelser og tests både funktionelle -, specifikke - og klartest.
 • målrettede forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsstrategier
 • para-kliniske undersøgelser og behandlingsstrategier.

Undervisere
Fysioterapeuter fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Deltagere
Medlemmer af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har fortrinsret.

Tid og sted

København
22-10-2024 09:00-
23-10-2024 16:30
DKK 3700,00
(Medlem: 3.400,00)