Kursus i litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning

Kursus i litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning

 

Formål: At kursisterne lærer at udarbejde et klinisk spørgsmål med udgangspunkt i PICO(s), opstille en søgestrategi og kan gennemføre en litteratursøgning i Medline, samt kritisk kunne vurdere videnskabelige artikler og relevansen af resultaterne for klinisk praksis.

 

Omfang: Kurset indeholder 2 dage med fremmøde (i alt 18 timer) forberedelse (ca. 18 timer) og udarbejdelse af opgave (ca. 20 timer) i alt svarende til 55 timer (2 ECTS).

 

Indhold: Kurset er en blanding af forberedelse med videomateriale, oplæg i plenum, gruppearbejde og afsluttes af en opgave, som består af en præsentation af en litteratursøgning med udgangspunkt i et selvvalgt klinisk spørgsmål og vurdering af de 3 artikler kursisterne selv har arbejdet med under kurset og vurderet ud fra relevante checklister. Kursisterne kan vælge at arbejde individuelt eller i grupper.

 

Undervisere: Specialist i Sportsfysioterapi Lisbeth Lund Pedersen og seniorforsker Lina Holm Ingelsrud

 

Dato: 11. oktober og 1. november 2023. Kl. 08.00 - 17.00.

 

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense.

 

Pris: 3.400 kr for medlemmer og 3.700 kr for ikke medlemmer.

Alle fysioterapeuter. Fysioterapeuter der er medlem af et selskab får kurset til ”medlemspris”.

 

Forberedelse:

  1. Udvælge og læse artikler: Kursisterne vil modtage en liste over artikler og senest 14 dage inden kursusstart udvælger kursisterne 3 artikler som de ønsker at arbejde med under kurset. Man skal vælge at arbejde med et randomiseret kontrolleret studie (RCT) og to studier blandt følgende 3 grupper: observationelle studier, diagnostiske studier, systematiske review/meta-analyse.
  2. Udarbejde klinisk spørgsmål: Der udarbejdes et klinisk spørgsmål ud fra PICO(s) modellen (se evt. præsentationen om kliniske spørgsmål), som gruppen vil arbejde med i litteratursøgningen – dette sendes ligeledes til kursusunderviserne senest 14 dage før kursusstart.
  3. Videomateriale:

Før første undervisningsdag: Videomateriale, 4 videoer á hver ca. 30 min varighed (se Dansk Selskab for Sportsfysioterapis Youtube kanal). Se disse videoer om introduktion til evidensbasering af praksis, udarbejdelse af kliniske spørgsmål, søgning på Medline, samt præsentationer af kritisk læsning og vurdering af randomiserede studier.

Før anden undervisningsdag: Videomateriale, 3 videoer á hver ca. 30 min varighed (se Dansk Selskab for Sportsfysioterapis Youtube kanal). Se disse præsentationer om kritisk læsning og vurdering af diagnostiske og observationelle studier, systematiske review og meta-analyse.

  1. Forslag til læsning: Hans LundCarsten Bogh JuhlJane Andreasen og Ann Merete Møller: Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning, Redskaber til evidensbaseret praksis

 

Tid og sted

Odense
11-10-2023 09:00-
01-11-2023 17:00
DKK 3700,00
(Medlem: 3.400,00)