Kursus i litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning

Deltagere:

Alle fysioterapeuter. Fysioterapeuter der er medlem af et selskab får kurset til ”medlemspris”.

Formål:

At kursisterne lærer at udarbejde et klinisk spørgsmål med udgangspunkt i PICO(s), opstille en søgestrategi og kan gennemføre en litteratursøgning i Medline, samt kritisk kunne vurdere videnskabelige artikler og relevansen af resultaterne for klinisk praksis.

Omfang:

Kurset indeholder 2 dage med fremmøde (i alt 18 timer) forberedelse (ca. 18 timer) og udarbejdelse af opgave (ca. 20 timer) i alt svarende til 55 timer og 2 ECTS-point.

Indhold:

Kurset er en blanding af forberedelse med videomateriale, oplæg i plenum, gruppearbejde og afsluttes af en opgave, som består af en præsentation af en litteratursøgning med udgangspunkt i et selvvalgt klinisk spørgsmål og vurdering af de 3 artikler kursisterne selv har arbejde med under kurset og vurderet ud fra relevante checklister.

Forberedelse:

Senest 14 dage inden kursusstart udvælger kursisterne 3 artikler som de ønsker at arbejde med under kurset. Disse 3 artikler sendes til kursusunderviserne senest 14 dage før første kursusdag. Det anbefales at vælge et randomiseret kontrolleret studie (RCT) og to studier blandt følgende 3 grupper: observationelle studier, diagnostiske studier, systematiske review/meta-analyse (fokus i artiklerne vælges ud fra kursistens interesser – således kan et systematisk review omhandle enten diagnose, forebyggelse eller behandling). Derudover udarbejdes et klinisk spørgsmål ud fra PICO(S) modellen (se evt. præsentationen om kliniske spørgsmål), som kursisten vil arbejde med i litteratursøgningen – dette sendes ligeledes til kursusunderviserne senest 14 dage før kurset.

Forslag til læsning: 

Hans Lund, Carsten Bogh Juhl, Jane Andreasen og Ann Merete Møller: Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning, Redskaber til evidensbaseret praksis

 

Datoer:

  1. kursusdag: 3.10, 0900-1700
  2. kursusdag: 21.11, 0900-1700

Tilmeldingsldingsfrist d. 19. september 

Pris

DKK 3600,00 (Medlem: 3.300,00)

Tid og sted