La Santa Master Class kurser UE og OE

Dette kursus foregår på Lanzarote – La Santa. Kurset varer en uge og indeholder: Master Class UE og Master Class OE. Maximum 20 deltagere.

Pris

Prisen for kurset er 13.000 kr for ikke medlemmer og 12.500 kr. for medlemmer. 

Ved tilmelding betales et depositum på 1.500 kr. (ikke-medlemmer betaler kr. 2.000,-). Det resterende beløb betales 1. juli 2022.

 

Mål og Indhold

Målgruppe

Kurset er målrettet fysioterapeuter i sportsklubber/regioner/kommuner, der beskæftiger sig med folk, der vil tilbage til aktivitet/sport, for både motionister og elite sportsfolk (”Return to Sport”). For at deltage i kurset skal man have gennemført Introduktionskurset og Grundkurser i UE (Hofte/knæ/ankel/fod) samt OE (Skulder/Albue/hånd). Desuden anbefales at have gennemført Styrke/kredsløbs kurset samt Akut Skade og Tape eller Del 1/Del 2 eksamen.

Formål/mål

Formålet med kurset er at optimere fysioterapeutens evidensbaserede viden om sportsspecifikke problemstillinger i UE/OE i relation til klinisk ræsonnering, diagnose specifik genoptræning/optimal loading og retur til sport.  Dette med henblik på at yde den optimale fysioterapeutiske indsats til patienter med sportsskader fra motionist til elite.

Indhold

 • Helingstider, fysiologien bag optimal loading
 • Patientcases (Kliniske tests/ræsonnering, Genoptræning, progression, smertehåndtering og tilbage til sport, herunder specifikke tests) relateret til:
 • Traumatiske patientcases UE/OE, herunder indikationer/kontraindikationer, konservativ behandling, operationsteknikker/restriktioner
 • Overbelastningsskader patientcases hofte/knæ/ankel/fod med udgangspunkt i sportsspecifik tilgang
 • Genoptræningspricinpper i de forskellige faser
 • Performance optimering
 • Pitfalls, når det ikke går som planlagt.

 

Læringsmål

Læringsmål i forhold til viden

Efter endt kursus skal fysioterapeuten kunne demonstrere:

Dybtgående viden om den eksisterende evidensbaserede teori, viden og praksis inden for Return to Sport efter skadesproblematikker i UE/OE

Forståelse for den kliniske ræsonneringsproces når det gælder skadesproblematikker i UE/OE

Færdigheder i forhold til at kunne vurdere undersøgelsesfund og anvende dette i praksis i videre planlægning og genoptræning i ”Return to Sport”.

Læringsmål i forhold til færdigheder

Efter endt kursus skal fysioterapeuten kunne demonstrere evnen til at:

Udføre specifikke test i forhold til skadesproblematikker i UE/OE, både fra skadestidspunktet og til Return to Sport

Kombinere komplekse undersøgelses-, behandlings og genoptrænings metoder i Return to Sport

Indeholde forsknings- udviklingsmæssige og evidensbaserede overvejelser i forhold til komplekse undersøgelse-, behandlings og genoptræningsmetoder i ”Return to Sport” 

Læringsmål i forhold til kompetence

Efter endt kursus skal fysioterapeuten kunne:

Håndtere komplekse og uforudsete situationer når det gælder patienter med skadesproblematikker i UE/OE vedrørende motion og elitesport

Indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring patienter med skadesproblematikker i UE/OE vedrørende motion og elitesport

Udvikle egen praksis inden for skadesproblematikker i UE/OE i forhold til motion og elitesport 

Pædagogiske metoder

 • Teoretiske oplæg og diskussionsfora
 • Praksisøvning på medkursister under supervision
 • Case arbejde, med underviser input
 • Case-arbejde, problembaseret læring
 • E-learning

Form
Internat kursus, hvor prisen dækker kursusafgift, flyrejse og ophold i 3 personers lejlighed. Prisen dækker ikke fortæring, fragt af ekstra udstyr og forsikringer. Ophold i en -, to - eller firepersoners lejlighed mod ekstrabetaling. Indkvartering på Club La Santa.

Undervisere
Fysioterapeuter fra Dansk Selskab Sportsfysioterapi (DSSF)

Tilmeldingsfrist

Først til mølle, først med, så skynd dig. Medlemmer af DSSF har fortrinsret.

Du er først endeligt registreret, når du har betalt og indbetalingen er bindende. Husk at få navn og kursus noteret ved indbetalingen.

...::: OBS OBS OBS :::...
Obs: husk at du selv skal tegne forsikring - hvis man får tilskud eller trækker kursus fra i skat skal det være en erhvervsrejseforsikring og ikke en fritidsrejseforsikring.

Tid og sted