LaSanta - Styrke og kredsløbtræning

Dette kursus foregår på LaSanta. Nyeste viden og gennemgang af fysisk styrketræning og aerob-/anaerob træning i teori og praksis. Maximum 24 deltagere

Pris

Prisen for kurset er 13.000 kr for ikke medlemmer og 12.500 kr. for medlemmer. 

Ved tilmelding betales et depositum på 1.500 kr (ikke medlemmer betaler 2.000,-). Det resterende beløb betales 1. juli 2024.

Mål med kursuset - At kursisterne

 • Får udvidet forståelse for og kan anvende principperne for styrketræning
 • Får forståelse for den evidens der foreligger i forhold til styrketræning
 • Får forståelse for risici og sikkerhed i forhold til styrketræning
 • Kan anvende principperne for forskellige typer af styrketræning som del af genoptræningen
 • Kan anvende principperne for styrketræning som forebyggelse og præstationsfremmende træning
 • Får en forståelse for de fysiologiske effekter og tilpasninger ved såvel aerob som anaerob træning
 • Kan anvende træningsplanlægning ud fra forskellige træningsprincipper
 • Får en forståelse for og kan anvende og implementere forskellige tests
 • Kan indgå i planlægningen af en sæson mht. periodisering af de forskellige typer træning og tests
 • Kan anvende principperne for aerob og anaerob træning som en del af genoptræningen
 • Kan anvende principperne for aerob og anaerob træning som forebyggelse og præstationsfremmende træning.

Teoretiske og praktiske elementer indeholdt i kursus

 • Definition af begreberne indenfor såvel styrke som kredsløb
 • Forskning og evidens i forhold til styrketræning/kredsløb i forhold til  træningsprincipper og tests
 • Målrettet planlægning og opbygning af styrketræning og high load træning i teori og praksis
 • Målrettet planlægning og opbygning af aerob og anaerob træning i teori og praksis
 • Forudsætninger for og forskellige typer af styrketræning, low load/core stability, high load og high speed
 • Skadesrisiko ved styrketræning og kredsløbstræning
 • Styrketræning og aerob og anaerob træning relateret til specifikke idrætsgren
 • Forudsætninger for træningsplanlægning, periodisering og restitution
 • Teori og praksis i forhold til tests i udvalgte idrætsgrene
 • Kendskab til livsstils sygdomme og betydningen af træning i behandlingen/forebyggelsen af disse
 • Kendskab til styrketræning og aerob og anaerob træning hos forskellige aldersgrupper

Tid og sted

Club La Santa, Styrke-Kredsløb
27-09-2024 09:00-
04-10-2024 17:00
DKK 2000,00
(Medlem: 1.500,00)