Almen Billeddiagnostik

Formålet med kurset er at opdatere og styrke fysioterapeutens viden om de mest almindelige billeddiagnostiske modaliteter i relation til akutte og kroniske muskuloskeletale problematikker/skader.

Efter endt kursus skal deltagere på baggrund af nyeste evidens og faglige refleksion kunne vurdere behovet for og begrænsninger ved de radiologiske undersøgelser ,samt betydningen af evt. fund i forhold behandling. Desuden vil deltagerne blive bedre rustet til formidling af de radiologiske fund, såvel overfor samarbejdspartere som overfor patienter.

Hovedområderne er MR scanning, Ultralyd, Røntgen, CT/PET og Skintigrafi.

De vigtigste områder kurset søger at belyse er:

  • Basal forståelse for teknikken og de fysiske principper bag modaliteterne
  • Valg af relevante radiologiske modalitet i forhold til diagnostisk mistanke
  • Formidling af billeddiagnostiske svar, faldgruber og patientforståelse
  • Refleksion over indikationen for billeddiagnostik, herunder også hvornår billeddiagnostik er kontraindiceret
  • Viden om epidemiologi og radiologiske fund i relation til alder. Hvad er normalt?
  • Billeddiagnostiske fund og kliniske praksis. Hvad kan du stole på (evidensgrundlaget)?
  • Kendskab til de guidelines privatpraktiserende læge og anden speciallæge arbejder under
  • Fremtidsperspektiver og egen praksis

Kurset består af en kombination af forelæsning, case-arbejde, diskussioner i grupper og plenum samt fremlæggelser.

Kurset er obligatoriske for alle, der ønsker at tage eksamen i ultralydsscanning og vil fra 2020 også blive obligatoriske for del 1 eksamen i sportsfysioterapi.

Undervisere

Overlæge Jesper Petersen og fysioterapeut Jeppe Ekman

 

Tid og sted

Odense
30-09-2020 08:00-
30-09-2020 17:30
DKK 1950,00
(Medlem: 1.750,00)