Eksamen Ultralyd

Ultralydseksamen januar 2024

 

Indstilling til eksamen

 

Indstilling til eksamen i MSK ultralydsscanning forudsætter minimum 2 års praksiserfaring efter endt grunduddannelse. Desuden skal eksaminanden have gennemgået og fået godkendt (med kursusbevis) følgende kurser i DSSF eller i det tidligere Dansk Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi.

  • Almen billeddiagnostik
  • Basis OE (inklusiv e-learning + godkendt casearbejde)
  • Basis UE (inklusiv e-learning + godkendt casearbejde)
  • Patologi/advanced OE
  • Patologi/advanced UE

Eksamensbeskrivelse

Form og indhold

Eksamen indeholder: Forberedelse + praktisk og teoretisk eksamination + votering og tilbagemelding.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de anatomiske regioner, der indgår i kursusrækken (eksempelvis skulderen)

Bedømmelsesform: Bestået /Ikke bestået  

Ved bestået eksamen tilsendes et eksamensbevis.

 

 

 

Forløb for afsluttende eksamen

 

Introduktion til eksamen (5 min):

Eksaminanden trækker en fiktiv case med anamnese og klinisk undersøgelse. Ud fra casen udvælger eksaminanden 3-6 projektioner til demonstration, som vedkommende finder indikation for. Desuden får eksaminanden udleveret 2-3 supplerende ultralydsbilleder med patologi, som er relateret til casen, og som skal beskrives og fortolkes.    

Forberedelse (45 min): De udvalgte ultralydsundersøgelser udføres/øves på mediet. Eventuelle fund noteres.

De udleverede ultralydsbilleder med patologi gennemgås og beskrivelse og fortolkning forberedes.

Praktisk eksamen (20 min): De udvalgte ultralydsundersøgelser fremvises, beskrives og tolkes. Ligeledes præsenteres og diskuteres eventuelle rigtige fund på mediet.  

Teoretisk eksamen (10 min): De udleverede ultralydsbilleder med patologi præsenteres af eksaminanden og diskuteres.

Votering samt tilbagemelding (10 min): Eksaminanden forlader lokalet, hvorefter eksaminator og censor voterer. Eksaminanden hentes ind og får tilbagemelding.

 

Tid og sted