Diversitets hensigtserklæring

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) ønsker at sikre, at selskabets arbejdsgrupper og udvalg så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen i Danmark, hvad angår etnicitet, køn, geografisk spredning og alder. Dette for at favne danske sportsfysioterapeuters brede vifte af interesseområder indenfor sport og sundhedsfremme. DSSF rekrutterer til poster og udvælger efter faglige kompetencer og med ovenstående hensigtserklæring in mente.