Høringssvar

DSSF modtager jævnligt høringer fra Center for Nationale Kliniske Retningslinjer, Universiteter, Danske Fysioterapeuter og lignende institutioner.

Proceduren er, formanden modtager henvendelsen og herfra går henvendelsen til bestyrelsen, UKU og Styregruppen for Fagligt katalog, for at pege på den eller de fagperson(er), der bliver bedt om at afgive høringssvar på vegne af DSSF. Den udpegede fagperson er ikke nødvendigvis medlem af DSSF, men vurderes til at kunne repræsentere DSSF og levere et højt niveau af faglig viden og indsigt på området.

DSSF kommentarer til ny politisk struktur

Høringsvar til “Vejledning om epikriser”

Høringssvar fra Dansk Selskab for Sports Fysioterapi (DSSF) på udkast til Nationale klinisk retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes

Høringssvar til DSF vedrørende Specialer i Fysioterapi

Høringssvar fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vedrørende revision af indikatorsæt i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

Kandidatuddannelse i Fysioterapi ved Aalborg Universitet, en Klinisk uddannelse i muskuloskeletal fysioterapi

Vedr Høringssvar til Kliniske retningslinjer for knæarthrose

Hørringssvar AAU

Høringssvar DSF

Høringssvar til Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling 2012

Høringssvar NIP FFI

Høringssvar KOL 2014

DSSF Høringssvar dec 2014 bek om fr af dopingfri idræt