Ansættelsesbevis

Indledningsvis vil vi i DSSF opfordre til, at man gør sig bekendt med funktionærloven. Funktionærloven træder i kraft hvis ansættelsesforholdet i gennemsnit udgør minimum 8 timer om ugen.

Loven indeholder forpligtelser for begge parter. (Link til funktionærloven)

Et ansættelsesbrev skal udfærdiges, når ansættelsen har en varighed på én måned og derover samt, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer eller derover. Det anbefales, at man under alle omstændigheder udarbejder et ansættelsesbevis.

For hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakt kan du søge hjælp hos Danske fysioterapeuter (https://fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsvilkar/kontrakter/ansattelseskontrakter).

Ud over dette bør du som fysioterapeut i en sportsklub på forhånd tage stilling til etiske problemstillinger, som f.eks. Hvornår bør du af faglige årsager stoppe en spiller i at deltage og på forhånd afklare med træner, klub, læge og spiller, hvem der har bemyndigelse til dette.

Hvis du er ansat som studerende, skal du være opmærksom på, du ikke har rettigheder og kompetencer som en uddannet fysioterapeut, og du derfor ikke kan/bør stille diagnoser og udstikke prognoser.