IFSPTs kompetenceprofil for en sportsfysioterapeut

International Federation of Sports Physiotherapy er paraplyorganisationen for verdens sportsfysioterapi selskaber. IFSPT har gennem et internationalt projekt udviklet og defineret en kompetenceprofil for sportsfysioterapi specialet. 

En person der kalder sig sportsfysioterapeut skal stræbe efter at udvikle mere specifikke kompetencer på et højere funktionsniveau. Processen med at vælge og definere disse kompetencer og den tilhørende minimumstærskel niveau af professionel adfærd kan læses i sin fulde længde I dokumentet http://spatestifspt.files.wordpress.com/2014/03/sptcompetenciesstandards-final-draft.pdf

Læs i linket oversigten og opsummeringen af de kompetencer en sportsfysioterapeut skal besidde ifølge IFSPT.