Persondatapolitik

Dette dokument beskriver Dansk Selskab for Sportsfysioterapis generelle politik for behandling af personoplysninger.

Nyhedsbreve: Sådan behandler vi dine oplysninger

Danske Selskab for Sportsfysioterapi udsender et nyhedsbrev til alle de medlemmer, hvor vi har registreret en e-mail adresse. Andre kan også tilmelde sig nyhedsbrevet via vores hjemmeside. Din tilmelding til nyhedsbrevet betyder, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dit abonnement til nyhedsbrevet.
Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere dit abonnement: Navn, adresse, e-mail adresser.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til de IT-leverandører og andre databehandlere, som bistår med levering og håndtering af abonnementet.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du ønsker at være tilmeldt abonnementet. Når du framelder dig, sletter vi dine oplysninger snarest muligt.

Data om din brug af nyhedsbrevet

For at kunne analysere og forbedre vores kommunikation, registrerer vi, hvordan nyhedsbrevet bliver læst og brugt. Konkret betyder det, at vi registrerer, om du åbner nyhedsbrevet, hvilke artikler du klikker på mv.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.

 

 ______________________________________________________________

 

 

 

Kurser/netværk: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du tilmelder dig et kursus eller netværk i Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dit kursus/netværk og sikre en god afvikling af kurset/netværket.

Grundlaget for at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail adresse, bopælskommune og arbejdspladsoplysninger på deltagerlisten, som sendes til de øvrige kursister/netværksdeltagere, undervisere og kursussted.

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:

  • Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at evaluere kurser og modtage DSSFs Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet (Se info om Nyhedsbrev)
  • Faglige kurser: Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at arrangere samkørsel.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og som vi skal bruge for at kunne administrere din tilmelding og eventuelle betaling: Navn, personnummer, adresse, telefonnumre, e-mail adresser og arbejdspladsforhold.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer DSSFs IT-systemer
  • Kursets undervisere
  • Kursusstedet
  • Øvrige kursister
  • Kursusleder
  • Kursusadministration

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

 Vi bevarer oplysningen om, at du har deltaget i kurset i vores system uden tidsbegrænsning, medmindre du beder os slette den.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder her: https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

 

 

 ______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Handelsbetingelser

Dansk Selskab For Sportsfysioterapis handelsbetingelser ved køb af kurser pr. 1. januar 2021.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i DKK. Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvad deltagerafgiften dækker.

Ved betaling med betalingskort

Beløbet trækkes umiddelbart efter tilmeldingen.

Ved betaling med faktura

Betalingsfristen er 1 måned efter modtagelse af faktura. Hvis tilmeldingen sker mindre end 30 dage før afholdelse, vil opkrævning ske umiddelbart efter tilmeldingen.

Du kan frit melde afbud indtil 60 dage før afholdelse. Hvis du tilmelder dig senere end 60 dage før afholdelse, er tilmeldingen bindende. Se i øvrigt afmeldingsbetingelserne her: https://www.sportsfysioterapi.dk/uddannelse/afmeldingsprocedure/

Afbudsbetingelser

Du kan frit melde afbud indtil 60 dage før afholdelse. Hvis du tilmelder dig senere end 60 dage før afholdelse, er tilmeldingen bindende.

Afbud skal ske skriftligt til muh@sportsfysioterapi.dk  Tilmeldingen er personlig og kan ikke overdrages til andre, uden forudgående aftale med DSSF. Se i øvrigt: https://www.sportsfysioterapi.dk/uddannelse/afmeldingsprocedure/

Ændringer

DSSF forbeholder sig ret til ændringer i de udbudte kurser af såvel pris, tid, sted som dele af indholdet og oplægsholdere.

I tilfælde af overtegning forbeholder DSSF sig ret til ikke at optage de senest tilmeldte.

Hvis der ikke er tilmeldinger nok til et kursus, forbeholder DSSF sig ret til at aflyse kurset. Ved aflysning vil de tilmeldte blive kontaktet.