Medlemsundersøgelse 2017

Medlemsundersøgelse lavet for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi 2017

I DSSFs vision, strategi og målsætning er der fokus på 4 hovedområder; Uddannelse, Medlemsvilkår, Synliggørelse og Økonomi. DSSF har gennem en periode opnået et betydeligt overskud, som skal komme medlemmerne til gavn. Det er bestyrelsens opgave at iværksætte initiativer der har til mål at opfylde missionen og visionerne.

I forbindelse med DSSFs generalforsamling i februar 2017 fremkom flere forslag fra medlemmerne til bestyrelsen omkring synliggørelse, fastholdelse af medlemmer i selskabet, kurser og temadage samt tiltrækning af nye medlemmer.

Et forslag om at spørge de eksaminerede medlemmer, hvad der vil motivere dem til at forblive medlem af selskabet, ligger i god tråd med bestyrelsens mission omkring medlemsvilkår.

Der blev i efteråret 2017 iværksat en medlemsundersøgelse med henblik på at identificere og kortlægge medlemmernes ønsker og holdninger til fremtidige tiltag i DSSFs regi, så fremtidige tiltag i så høj grad som muligt kan målrettes medlemmernes ønsker. Det er bestyrelsens overbevisning at der skabes større ejerskab for selskabets arbejde ved medinddragelse af medlemmer og underviser.

Se resultatet af undersøgelsen her