Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed kræver at fysioterapeuter, der behandler eller diagnosticerer patienter skal registreres, så der kan udøves kontrol. (Læs mere om kontrollen i vedhæftede filer). Dette skal ske inden 31/12-17. Der bliver pålagt et gebyr på mellem kr 2000-11000. Beløbet skal betales for/ af fysioterapeuter, der arbejder lønnet eller frivilligt for hvert behandlingssted, man er tilknyttet

Der er dog mulighed for at søge om fritagelse i særlige situationer, og ved en begrænset aktivitet, som ikke er nærmere præciseret.

I praksis betyder det, at hvis man er frivillig/lavt lønnet læge eller fysioterapeut i en sportsklub, skal man betale dette gebyr og samtidig journalføre sine kontakter til medlemmerne. Er man aktiv i flere klubber, skal der betales for hvert behandlingssted. I Amatørklubber kan der dispenseres, men ikke hvis der er et mindre honorar for udførelse af arbejdsopgaverne.

Denne ordning er dræbende for frivilligheden i dansk idræt og vil uden tvivl medvirke til at læger og fysioterapeuter vil fravælge at hjælpe idrætsklubber med behandling og diagnosticering, hvilket vil forringe og forsinke behandling af idrætsudøveres skader.

DSSF anbefaler alle medlemmer, som udfører diagnostik og/eller behandling af idrætsudøvere, at overholde STPS nye regler.

Inden den 1/1/2018 skal man lade sig registrere for hvert sted hvor man udfører behandling eller diagnosticering. Vi anbefaler, at man sender en ansøgning om tilladelse til fritagelse for gebyret. Ønsker man ikke at følge STPS regler, må vi desværre anbefale, at man ophører med sine aktiviteter i idrætssammenhæng.

DSSF støtter op om DIMS, som arbejder for at ændre reglerne så de understøtter frivilligt arbejde i idrætsforeningerne og ikke som nu modarbejder det. DIMS er i dialog med STPS, Lægeforeningen og udvalgte medier.

Hvad kan du gøre?
Vi vil bede dig følge nedenstående link og anmelde de nye regler som overflødigt bureaukrati:
https://www.regeringen.dk/nyheder/meld-en-regel/

https://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2017/december/20171212_meldenregel?utm_source=DIF%40jour&utm_campaign=338cdb2ddd-DIFajour+18+december+2017&utm_medium=email&utm_term=0_49b9257e6a-338cdb2ddd-66885543

 Læs mere (Hvilken_kategori_skal_behandlingsstedet_placeres_under.pdf)

Læs mere (Målepunkter_fysioterapeuter.pdf)