Værdigrundlag

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi er en ambitiøs organisation, der engagerer sig i samfundsdebatten indenfor sundhed og idræt og udviser ansvarlighed, i henhold til foreningens fokusområder: uddannelse , medlemsvilkår, synlighed og økonomi.
  • Dansk Selskab for Sportsfysioterapi varetager udvikling af medlemmernes kompetencer.
  • Dansk Selskab for Sportsfysioterapi formidler viden indenfor sportsfysioterapi.
  • Dansk Selskab for Sportsfysioterapi engagerer sig med relevante samarbejdspartnere.
  • Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skaber synlighed af sportsfysioterapi i samfundet.
 
Fakta
DSSF, daværende Fagforum for Idrætsfysioterapi holdt stiftende generalforsamling 8. februar 1986. I januar 2016 er medlemstallet på ca. 1800. Selskabet er et specialebærende selskab med mulighed for at erhverve sig en specialistgrad i idrætsfysioterapi. DSSFs uddannelse og curriculum er internationalt anerkendt af The International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) under WCPT.
 
De Idrætsfysioterapeutiske kompetencer, som erhverves gennem uddannelse i DSSF regi er beskrevet og anerkendt internationalt og kan læses her:
 
Arbejdsområde
DSSFs medlemmer beskæftiger sig med skadeforebyggelse, træningsvejledning og skadebehandling for idrætsudøvere på alle niveauer i direkte relation med udøvere, som undervisere eller forskere.

Arbejdet kan foregå på klinikker for fysioterapi, på sygehuse og hospitaler, på idrætsklinikker, i idrætsforeninger og -forbund, på Team Danmark centre etc. Der er samarbejde med andre i sundhedssektoren (hospitalslæger, praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, bandagister, massører m.fl.), trænere og ledere i idrætsklubber og -forbund samt ikke mindst idrætsudøveren selv.

Idrætsfysioterapeuten kan - ud fra en analyse af idrætsgrenens særlige krav, den enkelte udøvers tilstand og vurdering af skaderisiko - bl.a. undervise og vejlede om træningstilrettelæggelse og træningsudstyr. Idrætsfysioterapeuten kan desuden hjælpe med praktisk grund- og specialtræning samt planlægning i forbindelse med konkurrencer og træningslejre. Skulle skaden ske, har idrætsfysioterapeuten speciel indsigt i undersøgelse, behandling og genoptræning af skaden.

En del af selskabets medlemmer underviser idrætsudøvere, -ledere og -trænere i forebyggelse og behandling af idrætsskader og beslægtede områder som anatomi, fysiologi og biomekanik. En del arbejder også med udvikling og forskning inden for de idrætsfysioterapeutiske og -medicinske områder.