Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder Dansk Selskab for Sportsfysioterapi hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 30. januar 2020

Kl: 18:15 - 19:30

På Radisson BLU Scandinavia Hotel Copenhagen 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med "Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports 2019"

HUSK at ALLE medlemmer er velkommen - også dem der ikke deltager på kongressen.

Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018
Fremlæggelse af budget 2019
Fastsættelse af kontingent for 2019
Behandling af indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- på valg er: Karen Kotila, Berit Duus, Jeppe Ekman
Valg af suppleanter
Valg af to revisorer
Eventuelt