Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder Dansk Selskab for Sportsfysioterapi hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Generalforsamling 2. februar 2023 kl. 18:15 på Hotel SAS Radisson Amager.

 

Deadline for opstilling til bestyrelsen samt deadline for forslag, der skal behandles, er 19. januar 2023.

Opstilling af kandidatur og indkomne forslag sendes til ld@sportsfysioterapi.dk

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter: https://www.sportsfysioterapi.dk/foreningen/vedtaegter/

Kun medlemmer af Dansk Selskab For Sportsfysioterapi kan deltage. 
Bestyrelsens beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden fra 19. januar 2023.