Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder Dansk Selskab for Sportsfysioterapi hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Generalforsamling 1. februar 2024 kl. 18:15 på Hotel SAS Radisson Amager.

Deadline for opstilling til bestyrelsen samt deadline for forslag, der skal behandles, er 18. januar 2024

Opstilling af kandidatur og indkomne forslag sendes til ld@sportsfysioterapi.dk

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter: https://www.sportsfysioterapi.dk/foreningen/vedtaegter/

Kun medlemmer af Dansk Selskab For Sportsfysioterapi kan deltage. 
Bestyrelsens beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden fra 18. januar 2024.